Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefVormsel

Dit sacrament voltooit het Doopsel. Bij het Vormsel wordt de Geest van God, die is in Christus, over de gelovigen afgeroepen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.
Zodra zich in onze regio genoeg jongeren hebben aangemeld voor het Vormsel, start de voorbereiding.
De vormelingen komen diverse keren bij elkaar. Wie 12 jaar of ouder is kan het Vormsel ontvangen. Een pastor en de regionale werkgroep nemen de voorbereiding op zich. De werkgroep betrekt ook de ouders bij de voorbereiding. Daarna dient de bisschop of zijn plaatsvervanger op een centrale plaats in ons bisdom aan de vormelingen het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met heilige olie, het ‘Chrisma’.

Wil jij gevormd worden of wil je er iets over vragen, neem dan contact op met één van de pastores of het secretariaat.

 
© 2021 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen