Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefSluiting Magdalenakapel

Na uitgebreide studie van een speciaal ingestelde stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van het bisdom en uit mensen van de parochies in onze regio, heeft deze groep een advies uitgebracht aan de Diocesane Commissie voor Regiovorming en Kerkopbouw (DCRK) van het bisdom. De DCRK adviseert aan de bisschop. Ook de leden van het toenmalig pu-bestuur VVLM en de pastores zijn destijds gehoord. Naar aanleiding hiervan is op 2 september 2010 besloten een drietal kerken in onze regio te gaan sluiten. Op 17 september 2010 en op latere tijdstippen heb ik u – met pijn in het hart overigens – hierover bericht. ‘De Liefde’ en de Magdalenakapel dienen op korte termijn te worden verkocht. Ook de Augustinuskerk zal op latere termijn worden gesloten. Voor de laatstgenoemde kerk is daarna besloten dat ‘de Augustinus’ hoogstwaarschijnlijk nog vijf jaar open zal blijven.

Voor de ‘Magdalena’ geldt dat de onderhandelingen met een potentiële koper vergevorderd zijn. De kerk ‘De Liefde’ staat nu ook op de verkooplijst en diverse belangstellenden hebben de kerk en de pastorie al bezichtigd.

De kans is erg groot dat de Magdalenakapel op korte termijn zal worden verkocht. Het is waarschijnlijk dat de kerk zeer binnenkort al aan de nieuwe eigenaar zal worden overgedragen. U wordt hier verder van op de hoogte gehouden.

We werken er allemaal hard aan om de Magdalenagemeenschap, na sluiting van de kerk, zoveel mogelijk intact te laten blijven. Veel gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Deze gemeenschap betekent heel veel voor de Spaarndammer- en de Staatsliedenbuurt. Ook is het belangrijk dat de uitstekende oecumenische contacten en de diaconale activiteiten (Kerk en Buurt) door zullen blijven gaan.

Voor de mensen van de Magdalenagemeenschap staan de deuren van de Boomkerk wijd open. Zij zijn zeer welkom in ‘De Boom’. Met de mensen van ‘Boom’ en ‘Magdalena’ is afgesproken dat vrijwilligers van de ‘Magdalena’ in principe hun taken in ‘De Boom’ kunnen gaan uitvoeren. Ook voor ‘De Boom’ betekent dit een welkome versterking.

In de begintijd zal zorg worden gedragen voor vervoer, bijvoorbeeld door middel van een busje, Hiermee kunnen mensen die slecht ter been zijn en die geen ander vervoer hebben, worden geholpen.

Ik vind het heel jammer dat ik u dit moet berichten. Aan de andere kant ligt hier ook een mooie uitdaging. Uiteindelijk gaan we van zes naar drie kerken in de regio. Vanuit de twee regionale centra van ‘De Boom’ en ‘Vincentius’ kunnen prachtige activiteiten voor de kerk en de buurt worden uitgevoerd. Ook de Augustinuskerk kan de komende jaren nog veel voor onze regio betekenen. Dit geldt natuurlijk ook voor de Portugeestalige parochie Nossa Senhora de Fátima, een zeer levende gemeenschap, die eveneens deel uitmaakt van onze regio. Ik denk dat hun aanwezigheid ons – ‘Nederlandstaligen’ binnen onze regio – iets laat zien van de wereldkerk, waar wij toch allen deel van uitmaken.

Laten wij Gods zegen vragen voor onze regio Amsterdam Oud-West.

Igno Osterhaus, pastor

 

 
© 2021 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen