Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefActiviteiten

Concert vocaal ensemble Kamerijk in de Boomkerk

30 oktober 2021
15:30

De middeleeuwen herleven in een prachtig concert op
zaterdag 30 oktober om 15.30 uur in de Boomkerk in Amsterdam!

Zaterdag 30 oktober laat vocaal ensemble Kamerijk de middeleeuwen herleven met grote meesters als Guilaume de Machaut, Philippe de Vitry en Guillaume Dufay. Ook worden misdelen ten gehore die eerder waren toegeschreven aan Dufay, maar thans worden toegeschreven aan Piret, een leerling van Dufay.

De Boomkerk met haar fijne akoestiek vormt voor dit concert de luisteromgeving.

Wie gelooft dat de middeleeuwen een tijd was van stilstand in de ontwikkeling van West Europa komt bedrogen uit. Deze tijd was bij uitstek een tijd waarin er veel ontwikkeling kwam in wetenschap, geschrift en muziek.
Ars antiqua (oude componeerkunst) werd ars nova (nieuwe componeerkunst). Voor het eerst werd er een muzieknotatie ontwikkeld die nauwkeurig leesbaar was, hetgeen aan de componisten een nieuwe vrijheid gaf. Zo ontwikkelde de muziek zich gaandeweg tot de meerstemmige polyfone muziek van de Renaissance. Van deze polyfone muziek werd Dufay de grondlegger, en waren bekende componisten als Des Prez, Obrecht, Lassus en Palestrina en Sweelinck navolgers.
Middeleeuwse muziek staat als voorloper bekend om buitengewoon verfijnde hantering van tekst, die net zo belangrijk was als de muziek zelf. In één stuk klinken meestal diverse Latijnse teksten door elkaar, met hun eigen afzonderlijke betekenis, hun eigen relatie tot de gebeurtenis waar het stuk voor is gecomponeerd, en de tekst maakt altijd – zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk – rijkelijk gebruik van metaforen.

Kamerijk

Tot ziens op 30 oktober, om 15.30 uur, voor een uur vol bijzonder luistergenot!

Boomkerk, Admiraal de Ruijterweg 406, 1055ND

Concert in de Vincentiuskerk

17 oktober 2021
13:30

Muzikale middag op zondag 17 oktober:

Komt Thomas Jaspers met zijn jazztrio (Contrabas, Saxofoon, Drums/Percussie) naar de Vincentiuskerk.
Iedereen die zin heeft in iets verrassends en nieuws op muziekgebied moet dit jonge stel ambitieuze musici zeker live komen bewonderen!

Wederom is de toegang gratis en vragen we een vrijwillige bijdrage om in de kosten te kunnen voorzien.
De aanvangstijd is 13.30 uur.

Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP

Ik hou u graag op de hoogte! Schrijft u zich vooral in voor de nieuwsbrief via vvvconcert@gmail.com (ook voor reserveringen) en dan krijgt u tijdig bericht als er weer een concert is. Als u zich inschrijft ontvangt u ook de links naar de online concerten van dit voorjaar door Ekaterina Leventhal en Frank Peters (bekend van de Medtner liederen), en Maurice Sonnenschein en mijzelf (bekend van de gezellige concerten!).

Met muzikale groet!
Matthias

 

Concert in de Vincentiuskerk

26 september 2021
13:30

Beste Vrienden van Vincent,

Op zondag 26 september vindt het eerste VvV-concert van het nieuwe seizoen plaats. We vieren op die dag het Vincentiusfeest, de naamdag van de patroonheilige van de kerk.
Het wordt een middag met een vrolijk en spiritueel karakter, vol inspirerende muziek, teksten en meer.

~ Reserveer nu uw kaarten via dit emailadres: Matthias Konecny: vvvconcert@gmail.com

We beginnen dit keer OM HALF 2, een half uur eerder dan u van ons gewend bent. Er is geen tweede concert.

Het Vincentiuskoor zal zingen o.l.v. mijzelf. Jeroen Snijder komt piano spelen. Hij vervangt Maurice Sonnenschein die er helaas niet bij kan zijn*. Vincent Martig komt klarinet spelen, en ikzelf zing een aantal liederen van onder andere Schubert.

Zet ook alvast de volgende VvV data in uw agenda:

17 oktober: “Muzikale Potpourri” met het Nieuw Amsterdams Strijkkwintet

14 november: Thomas Jaspers Trio met Jazz improvisatie

12 en/of 19 december: concert(en) in kerstsfeer

Met muzikale groet,
Matthias

PS: Als u nog vragen heeft, bijvoorbeeld omtrent de naleving van de coronaregels, dan beantwoord ik die graag.
Zoals u weet verandert per 25 september de regelgeving, en daarover komt wat betreft de kerk ook nog nader bericht.                                             
Een veilig bezoek staat bij ons voorop!

* Maurice zal ons spoedig weer vergezellen als de omstandigheden dat toelaten.

Orgelconcert in de Augustinuskerk

18 september 2021
15:00tot16:15

Op zaterdag 18 september a.s. komt organist Tobias Horn (Besigheim, Duitsland) zijn in 2020 wegens corona afgelaste orgelconcert in de Augustinuskerk spelen/inhalen.

Het concert begint om 15.00 uur.  Gratis toegang.

Tobias Horn studeerde kerkmuziek en orgel in Stuttgart, Den Haag en Lille/Lyon. Sinds 2000 is hij cantor van de Evangelische Kirche te Besigheim (Baden-Würtemberg), sinds 2018 als ‘Kirchenmusikdirektor’.
Hij is daarnaast werkzaam als koordirigent en orgeldocent en geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland.

Tijdens het concert zullen werken klinken van o.a. C. Franck, C. Saint-Saëns, W.A. Mozart en F. Liszt.
Zie voor meer informatie ook zijn eigen website: www.tobiashorn.org.

Augustinuskerk, Postjesweg 123, ingang via Nieuw Vredenburgh.

We houden ons uiteraard aan de RIVM richtlijnen.

Werelddag voor Migranten en vluchtelingen

25 september 2021
10:00tot13:30
10:00tot13:30

‘Naar een steeds groter wij’ – bijeenkomst in Amsterdam, op zaterdag 25 september 2021

De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van september de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze dag organiseren het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Cordaid, Sant’Egidio en de Vastenactie op zaterdag 25 september 2021 een bijzondere bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk in hartje Amsterdam.

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 107e editie van deze Werelddag. Hiermee roept de paus op tot verbondenheid en broederschap, als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uitnodiging aan iedereen om ons in te zetten voor werkelijke ontmoeting en het herstel van onze menselijke familie. Dat doen we door migranten en vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving.

Op zaterdag 25 september vieren we de gastvrijheid met een uniek inhoudelijk programma door over hoe we dit in de dagelijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze samenleving. De ontmoeting staat centraal, ook in een gezamenlijke lunch waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Fratelli Tutti: “Na de gezondheidscrisis zou de slechtste reactie zijn om verder weg te zinken in een consumentenkoorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ontstaat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ worden!” 

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haarlem-Amsterdam zal deze speciale bijeenkomst openen. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een meer rechtvaardige wereld. ”Voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden.” 

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Vastenactie, Sant‘Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Datum:    zaterdag 25 september 2021

Tijd:          10.00 – 13.30 uur

Locatie:   Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam

Deelname is gratis.

Informatie en Aanmelding via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Zie ook www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Vrienden van Vincent concerten

22 juni 2021
12:00

Beste vrienden,

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Met twee zeer succesvolle online concerten en op 6 juni dan eindelijk weer een ‘echt’ concert in de Vincentiuskerk hebben we er toch een waardig cultureel voorjaar van gemaakt. We hebben meer dan 300 euro voor het goede doel van Maurice Sonnenschein in Sri Lanka binnengehaald, en zelfs een klein bedrag voor de kas overgehouden. Drie extra gulle donateurs ontvingen een gesigneerde CD van Ekaterina Leventhals vertolkingen van de liederen van de Russische componist Nikolai Medtner.

Matthias en Maurice geven een online concert in de Vincentiuskerk

Ik wil iedereen bedanken die geluisterd en gekeken heeft, iedereen die ons een hart onder de riem heeft gestoken, en iedereen die grote maar ook kleine bedragen heeft geschonken. Hiermee steunen we het goede doel, de artiesten, én maken we toekomstige VvV concerten mogelijk. Als laatste een speciaal dankjewel aan de vrijwilligers die mee hebben meegeholpen, en dan met name Felice en Karen die vooraf, tijdens en na de concerten steeds hielpen om alles in goede banen te leiden.

Dit najaar gaan we verder met tenminste drie concerten in de kerk. Mogelijke artiesten hebben zich al gemeld, en we hebben ook al een aantal data vastgelegd, maar we weten nog niet wanneer iedereen precies zal gaan spelen. Dat houdt u dus nog van ons te goed. Wat we in ieder geval gaan proberen is een concert met deelname van het Vincentiuskoor, dat ondanks de crisis vol goede moed doorgaat. We zoeken trouwens nog nieuwe leden, dus als u zich geroepen voelt of u kent iemand die van zingen houdt, neem dan contact op!

Voor het terugkijken van de online concerten kunt u zich aanmelden via vvvconcert@gmail.com. Dit is kosteloos, al kunt u altijd een vrijwillige bijdrage doen voor de kas.

Ik ben ook bezig met een podcast waarin ik onder anderen mensen uit de parochie interview. De podcasts met Jacques Hetsen en Joop Stam kunt u nu al luisteren via onderstaande links of u verstuurd een verzoek naar bovenstaand email adres, dan krijgt u een link. Als er meer podcasts komen maak ik een bericht voor de website en facebook.


Luister de podcast metJacques Hetsen via deze link

 

 

 

 

 


Luister de podcast met Joop Stam via deze link

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u allemaal een gezonde en muzikale zomer.

Matthias Konecny

Versoepeling coronamaatregelen kerken

5 juni 2021
18:00

Met ingang van zaterdag 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona maatregelen door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmetting cijfers geeft de moge­lijk­heid tot een ver­soe­pe­ling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.

Groter aantal deel­ne­mers
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bis­schop­pen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerk­ge­bouwen met meer dan 300 reguliere zit­plaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zit­plaatsen kan wor­den benut. In kerk­ge­bouwen met meer dan 1.000 reguliere zit­plaatsen kunnen maximaal 250 personen wor­den toe­ge­la­ten. Voor alle kerk­ge­bouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerk­gan­gers alleen kunnen wor­den toe­ge­la­ten als de gelo­vi­gen onderling an­der­halve meter afstand kunnen hou­den. Ook de andere basis­regels uit het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’, zoals bij­voor­beeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gel­den.

Tot 300 zitplaatsen maximaal 50 personen
Van 300 – 1000 zitplaatsen maximaal 15 % van het aantal reguliere zitplaatsen
meer dan 1000 zitplaatsen maximaal 250 personen
Voor zover 1½ meter afstand kan worden gehouden.

Pro­ces­sies en openlucht vieringen
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat pa­ro­chies voor pro­ces­sies op de open­ba­re weg de regel­ge­ving van de lokale over­heid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openlucht vieringen op plaatsen die vanaf de open­ba­re weg zicht­baar zijn. Pa­ro­chies die een pro­ces­sie of een openlucht viering willen hou­den wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaat­se­lijke over­heid op te nemen.

Zingen
De richt­lij­nen met betrek­king tot zingen wij­zigen op 5 juni nog niet, met uit­zon­de­ring van zingen door kin­de­ren tot en met 12 jaar. Volgens des­kun­digen is zingen door koren pas weer verant­woord vanaf het risico­ni­veau ‘waak­zaam’ dan wel als er min­der dan 1200 nieuwe besmet­tingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Neder­land zich nog niet op dat risico­ni­veau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal vier zan­gers kunnen zingen. Voor kin­de­ren t/m 12 jaar kan een uit­zon­de­ring gemaakt wor­den. De over­heid heeft aan­ge­kon­digd te ver­wach­ten dat per 30 juni ver­dere ver­soe­pe­lingen kunnen ingaan.

De bis­schop­pen hopen eind juni meer dui­de­lijk­heid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verant­woord kunnen gaan repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen. De bis­schop­pen hou­den ook overigens in de ko­men­de weken een vin­ger aan de pols waar het gaat om moge­lijk­he­den tot ver­soe­pe­ling van de corona maatregelen.

Samen Eucha­ris­tie vieren
Het is deze maand precies een jaar gele­den dat – op 1 juni – de publieke vie­rin­gen in de kerken kon­den wor­den hervat en dat vanaf 14 juni op het hoog­feest van Sacra­ments­dag de Heilige Communie weer kon wor­den uit­gereikt. Pa­ro­chies en hun gelo­vi­gen zijn in ge­za­men­lijk­heid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucha­ris­tie kunnen vieren als bron en hoogte­punt van heel het chris­te­lijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu.
Dit vervult de bis­schop­pen met dank­baar­heid en blijd­schap.
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4693&t=Versoepeling+coronamaatregelen

 

Bijeenkomst voor kerkgangers van de Boomkerk

13 juni 2021
09:30

Op zondag 13 juni a.s. zal direct na de viering van 09.30 uur een bijeenkomst worden gehouden voor de parochianen van de Boomkerk.

Deze zal plaatsvinden in het parochiecentrum, naast de kerk. Vanzelfsprekend zijn ook andere parochianen hierbij welkom!
Het belangrijkste agendapunt zal zijn de verhuizing van de Fátimaparochie naar de Boomkerk, waarschijnlijk per 1 september a.s.

Het is belangrijk dat onze parochianen en vooral de leden van onze Boomgemeenschap hierover zo volledig mogelijk zullen worden geïnformeerd.
Gesproken zal worden over de tijden van de vieringen in onze Boomkerk en van de Fatimaparochie.
Ook zal  de verdeling van de ruimtes van het parochiecentrum, van de kapel en van de pastorie aan de orde komen.

De parochianen van de Fátimaparochie willen wij van harte welkom heten!  Het zal een open bijeenkomst zijn, waarin ook andere onderwerpen aan de orde kunnen komen.
De dagvoorzitter zal zijn mevrouw Irma Hofte, vice voorzitter van ons parochiebestuur.

Graag wil ik u verwijzen naar het Pinksternummer van ons parochieblad. Hierin staan een vooraankondiging van deze uitnodiging en een artikeltje, getiteld ‘Fatima naar Boomkerk’.

Wij wensen u een mooie bijeenkomst toe en hopen dat iedereen  zich welkom voelt!

Namens het parochiebestuur,

Igno Osterhaus pr

Vrienden van Vincent geven een concert in de Vincentiuskerk.

6 juni 2021
13:30tot14:30

Beste Vrienden van Vincent,

Het mag weer! Aanstaande zondag is er een VvV concert in de Vincentiuskerk.
Maurice Sonnenschein, ikzelf en Arnold Verberne zullen diverse Duitse, Italiaanse en Engelse liederen ten gehore brengen uit allerlei stijlen, van klassiek tot pop.
Het concert is gratis toegankelijk. We stellen een vrijwillige bijdrage natuurlijk op prijs.

We houden ons aan de coronaregels. Hieronder leg ik uit wat dat allemaal inhoudt…
~ Reserveren is verplicht, en kan via dit adres (vvvconcert@gmail.com). Geeft u alstublieft aan met hoeveel mensen u komt, en of het een huishouden betreft, in verband met naast elkaar zitten.
U krijgt vaste plaatsen.

~ Het concert begint om 13:30 en duurt ongeveer een uur. Om 4 uur geven we misschien een tweede concert, als er veel reserveringen zijn. U ontvangt dan het verzoek om op die tijd te komen. Als dit een onoverkomelijk bezwaar is kunt u dit aangeven. U kunt niet reserveren voor 4 uur.

~ Vooraf vragen we u een zogenaamde ‘gezondheidscheck’ te doen. U hoeft zichzelf NIET te testen, maar als u klachten heeft, blijf dan thuis (en test uzelf in dat geval sowieso).

~ Tijdens het concert wordt de ruimte continu geventileerd.

~ Bezoekers dragen een mondkapje, dat af mag als men zit.

~ De ruimte is zodanig ingericht dat 1,5 meter afstand houden geen probleem is.

U kunt alle maatregelen nalezen op de volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-kunst-en-cultuur

De informatie is helaas niet ideaal geformuleerd. Ik heb contact gehad met iemand van de rijksoverheid om te controleren of alles volgens de regels gaat, en dat is zo.

Als u vragen heeft beantwoord ik die graag.
Dankzij uw donaties voor de online concerten zijn we inmiddels uit de kosten! Alle donateurs worden hartelijk bedankt! Het geld dat we overhouden voor het concert van Maurice en mijzelf gaat naar een goed doel waar Maurice zich voor inzet. Dat geldt ook voor (een deel van) de opbrengst van het concert van aanstaande zondag. Maurice zal dit uiteraard op het concert toelichten.

Wij hopen u zondag te kunnen verwelkomen!

Arnold, Maurice, Matthias

Met vriendelijke groet,
Matthias

 

 

 

 

 

 

Dankbaar terugzien op 24 jaar stichting La Verna

24 mei 2021
15:00tot16:15

ONLINE KUNT HET TERUGZIEN MEE BELEVEN. 

Op dit moment worden de activiteiten van La Verna, Franciscaans Centrum voor spirituele ontwikkeling onderdeel van Stadsklooster La Verna in Amsterdam Nieuw-West afgerond.
In dat kader organiseren wij op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei 2021, een online live event waarin we dankbaar terugzien op 24 jaar La Verna.
Aanvang: 15.00 uur, het duurt tot circa 16.00 – 16.15 uur.

Het programma bestaat uit muziek, foto´s uit de voorbije jaren, presentatie van ingestuurde Ginkgobladeren, docentencadeautjes, filmpjes van vrijwilligers, een franciscaanse bijdrage van de broeders, afscheid van de stafmedewerkers en een ritueel van ´teruggeven´.

Wij hopen dat de vele mensen die in de afgelopen jaren op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het Stadsklooster bij het event aanwezig zullen zijn door vanuit huis mee te kijken. Voor het meekijken is een link nodig. Die is aan te vragen via  admin@stadskloosterlaverna.nl, onder vermelding van: “verzoek link 24 mei”.

Het stadsklooster zelf blijft bestaan. Vanaf het najaar bieden de broeders een bescheiden activiteitenprogramma aan.

Stadsklooster La Verna

 
© 2021 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen