Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Facebook

Caritas

De PCI Emmaüs is de Parochiële Caritas Instelling van de parochie. Caritas of diaconie betekent letterlijk: christelijke liefde aan de naasten. Dit komt vooral neer op hulp en aandacht voor mensen die in nood zijn. De hulp kan geboden worden in de vorm van een gesprek, het onder de loep nemen van het inkomsten- en uitgavenpatroon en soms ook door financiële ondersteuning. De PCI biedt ook directe hulp aan de Voedselbank en aan een dak- en thuislozenproject met een kookgroep. Daarnaast worden ook organisaties, die de noden van mensen helpen verlichten, ondersteund.
De middelen om te kunnen helpen, ontvangt de PCI vanuit collectegelden en de opbrengst van het kapitaal (oud geld) dat destijds door parochianen bijeengebracht werd. Jaarlijks wordt er over de financiën verantwoording afgelegd aan de Caritasinstelling van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en aan het parochiebestuur.

Het bestuIMG_0166ur van de PCI functioneert zelfstandig, los van het parochiebestuur, en bestaat uit de volgende leden: mevrouw Ria Tabak (voorzitter), mevrouw Clemence Valk (penningmeester) en mevrouw Ada Lases (secretaris). Voorts de heer Rico Heinze (2e penningmeester), mevrouw Ivonne Soerotaroeno en de heer Co van Teeffelen. Pastor Igno Osterhaus heeft als pastor de diaconie eveneens in zijn pakket.

Het banknummer van de PCI is NL36INGB0004908445 t.n.v. PCI Emmaüs. Uw giften zijn zeer welkom.
Via het e-mailadres van de parochie of pastor Osterhaus kunt u zo nodig contact opnemen.

 
© 2017 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen