Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefPalmzondag

Palmzondag 2020

Roem en vernedering liggen soms heel dicht bij elkaar. Het ene moment wordt Jezus koninklijk binnengehaald als een groot profeet. Enkele dagen sterft Hij aan het kruis.

Het leven van Jezus was een opmerkelijk verhaal. Zijn verkondiging van de Blijde Boodschap was een andere dan de joden en de joodse overheden gewend waren. Het is een aanvulling op joodse de Wet, de Torah, en op de profeten.
De joodse overheden begrepen dit echter niet. Jezus, Zoon van God, dat is toch onmogelijk? Hoe kan Hij zonden vergeven? Dat is toch alleen aan God! Hoe kan Jezus de langverwachte Messias zijn? Hij is maar een gewone arbeidersjongen die komt uit een achterlijk dorp!…..

Men vond Jezus gevaarlijk: Hij bracht de hoofden van heel wat mensen op hol. De overheden vonden dat Jezus uitgeschakeld moest worden.

God heeft echter zijn eigen manier van openbaren. De leden van het Sanhedrin, het joodse religieuze Hooggerechtshof, begrepen dit niet.

De hogepriester verscheurt in een gebaar van veroordeling zijn ambtskleed. Het is een profetisch gebaar, want daarmee verscheurt hij zijn waardigheid en zijn gelijk. Verderop in het lijdensverhaal wordt verhaald dat het voorhangsel van de tempel scheurde op het moment dat Jezus stierf…..

Bij de veroordeling van Jezus draagt de hogepriester Kajafas een verscheurd gewaad….

Bij de dood van Jezus staat de tempel er met een gescheurd voorhangsel…..

Er komt iets nieuws bloot te liggen. Wet en profeten hebben niet afgedaan. Zeker niet…. Er is echter iets nieuws bijgekomen. De verlossing van de mensheid is een feit geworden door de dood van Jezus. Hij is voor ons gestorven om de relatie tussen God en de mensen weer te herstellen. Zijn lijden was hiervoor nodig…

Een lijden dat enorm moet zijn geweest….Misschien was zijn grootste lijden wel het ogenblik waarop Hij uitriep: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?? Hij voelde zich van iedereen verlaten. Hij voelde zich zelfs verlaten van zijn hemelse Vader. Hij voelde zich in de steek gelaten…. Verlaten….. Eenzaam… Kort daarop stierf Hij…..

 

Jezus stierf een afschuwelijke dood……. Een dood die echter niet het einde betekende….. Met Pasen vieren wij de Verrijzenis van de Heer. God is sterker dan de dood…
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen