Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefHoe gaat het met onze vieringen na 1 juni?

Op 7 juni a.s. hopen wij voorzichtig te kunnen beginnen met het houden van onze vieringen op zondag. Van overheidswege is een aanzienlijk aantal voorwaarden opgelegd. Deze liggen op het terrein van veiligheid en gezondheid. We weten dat dit te maken heeft met het zoveel mogelijk voorkomen dat de corona-pandemie zich verder uitbreidt. We hebben er vanzelfsprekend allemaal ook belang bij, dat de vieringen vanaf 7 juni a.s. kunnen worden hervat. Gelukkig is dit mogelijk! Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Enkele hiervan zijn:

Tot 1 juli bedraagt het maximale aantal kerkgangers dat mag worden toegelaten 30. Daarna wordt dit hopelijk verhoogd naar 100.
Voor de Vincentiuskerk gaan we in de maand juni uit van een maximum aantal van 15 personen.

  • Er zijn regels op het terrein van gezondheid en hygiëne:
  • iemand die zich ziek voelt en/of koorts heeft, wordt gevraagd om niet aan de viering deel te nemen. Bij de entree staat een vrijwilliger die dit voor de zekerheid nog een keer na vraagt aan de bezoekers
  • persoonlijke hygiëne, onder meer hoesten in de ellenboog, het ontsmetten van handen, geen toiletbezoek (toiletten vormen een belangrijke bron van verspreiding van virussen en bacteriën)
  • het voortdurend houden van een afstand van 1,5 meter; dit geldt ook voor de zitplaatsen en voor de looproutes
  • geen zang: diep inhaleren en weer uitademen vergroot de mogelijkheid tot virale en bacteriële infectie. Alleen voor een cantor mag een uitzondering worden gemaakt, hij of zij heeft een ruimte van zes meter rondom, waarbinnen zich geen andere personen mogen bevinden
  • de ruimte dient goed te worden geventileerd

Ook is een aantal liturgische aanwijzingen vastgesteld, bijvoorbeeld: op 7 juni mag geen H. Communie worden uitgereikt. Vanaf 14 juni (Sacramentsdag) is dit wel toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden. Deze liggen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Aan onze drie kerken is gevraagd om uitvoering te geven aan genoemde aanwijzingen. Deze zijn afkomstig van onze burgerlijke en kerkelijke overheid. Veel vrijwilligers zijn nu druk bezig met heel veel voorbereidingen om deze vieringen voor ons daadwerkelijk mogelijk te maken. Wij mogen hen hier dankbaar voor zijn! Er zitten nogal wat haken en ogen aan, voordat wij kunnen beginnen met de eerste vieringen na ruim twee maanden ‘vieringloos’ te zijn geweest. Zij doen hun uiterste best voor ons allemaal! Wij mogen heel veel dank hiervoor aan deze vrijwilligers uitspreken!

Hoe kunnen wij ons aanmelden voor de vieringen in onze drie kerken?

Voor de Augustinuskerk kunt u zich aanmelden: op tel. nr. 020 6120892
of 06 20418546 (tot 30 personen)

Voor de Boomkerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 30 personen)

Voor de Vincentiuskerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmorgen van 11.00 tot 14.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 15 personen)

Wij hopen u vanaf 7 juni weer welkom te mogen heten in onze kerken! Wij zien uit naar uw komst!

Laten we allemaal hopen en in ons dagelijkse gebed ook vragen dat deze verschrikkelijke pandemie spoedig tot een einde zal komen!

Ik wens u, zeker in deze moeilijke tijden, allen alle goeds toe en vooral Gods rijke zegen!

Met vriendelijke groet,

namens het parochiebestuur, de pastorale teams en de pastores van onze Emmaüsparochie,

Igno Osterhaus, pastor.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen