Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBijeenkomst voor kerkgangers van de Boomkerk

Op zondag 13 juni a.s. zal direct na de viering van 09.30 uur een bijeenkomst worden gehouden voor de parochianen van de Boomkerk.

Deze zal plaatsvinden in het parochiecentrum, naast de kerk. Vanzelfsprekend zijn ook andere parochianen hierbij welkom!
Het belangrijkste agendapunt zal zijn de verhuizing van de Fátimaparochie naar de Boomkerk, waarschijnlijk per 1 september a.s.

Het is belangrijk dat onze parochianen en vooral de leden van onze Boomgemeenschap hierover zo volledig mogelijk zullen worden geïnformeerd.
Gesproken zal worden over de tijden van de vieringen in onze Boomkerk en van de Fatimaparochie.
Ook zal  de verdeling van de ruimtes van het parochiecentrum, van de kapel en van de pastorie aan de orde komen.

De parochianen van de Fátimaparochie willen wij van harte welkom heten!  Het zal een open bijeenkomst zijn, waarin ook andere onderwerpen aan de orde kunnen komen.
De dagvoorzitter zal zijn mevrouw Irma Hofte, vice voorzitter van ons parochiebestuur.

Graag wil ik u verwijzen naar het Pinksternummer van ons parochieblad. Hierin staan een vooraankondiging van deze uitnodiging en een artikeltje, getiteld ‘Fatima naar Boomkerk’.

Wij wensen u een mooie bijeenkomst toe en hopen dat iedereen  zich welkom voelt!

Namens het parochiebestuur,

Igno Osterhaus pr

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen