Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefAlle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

Aangescherpte maatregelen  gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen.
Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgetast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

VERDERE INFORMATIE:
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Klik Hieronder de link aan voor de nieuwe bepalingen van de Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van de persconferentie van de overheid op 23 maart j.l.
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4103&t=Alle+publieke+vieringen+afgelast+tm+Pinksteren  

 Helaas – maar wellicht begrijpelijk – zijn nu ook publieke vieringen door de week afgelast.

Een heel aantal parochies in ons bisdom heeft inmiddels een livestream opgezet om zo de eigen vieringen toch bij de mensen thuis te brengen. Dat is een goed initiatief passend bij deze tijd.

Bij deze maak ik u ook graag attent op de livestream die vanaf morgen dagelijks vanuit onze kathedraal verzorgd zal worden: klik op onderstaand link:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal

Elke dag, ook op zaterdag, zal om 9.00 uur de H. Eucharistie gevierd worden door Mgr. J. Hendriks, en op dinsdag, donderdag en zaterdag zal de Aanbidding van het Allerheiligste om 15.00 uur op deze wijze bijgewoond kunnen worden.
Op zondag vindt de viering plaats om 10.30 uur, en in elk geval komende zondag zal deze behalve via de livestream ook via NH-Nieuws (RTV-NH) gevolgd kunnen worden.
Ook andere activiteiten – denk aan de Wereldjongerendag op 5 april – en natuurlijk de vieringen van de Goede Week zullen worden gestreamd.
Check de website van het bisdom regelmatig om te zien of er andere bijeenkomsten of vieringen via de livestream uitgezonden zullen worden.

Mede namens onze beide bisschoppen wens ik u veel sterkte, gezondheid en Gods Zegen in deze moeilijke tijden.

Bart Putter

dr. B.J. Putter, kanselier van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

 

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen