Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefDe Schepping – zinvol?

29 september 2012
15:00tot17:30


Een interreligieuze dialoogmiddag.

Net als vorig jaar is er rond de naamdag van St. Franciscus van Assisi een interreligieuze bijeenkomst in het Regiocentrum bij de Boomkerk (officieel St. Franciscus van Assisikerk genoemd). Op 29 september gaan we in gesprek over nut en vooral zinvolheid van de schepping.

Zorgen om klimaat, omgang met dieren en verantwoorde voeding van mens en dier keren regelmatig terug op de opiniepagina’s van de kranten; naast de economische crisis vreest men een ecologische crisis. Wij willen een bijdrage leveren aan dit debat door deze zorgen vanuit verschillende (godsdienstige) achtergronden aan de orde te stellen. Enkele boeiende sprekers gaan met de aanwezigen op zoek naar een antwoord op de vraag hoe stadsbewoners van nu een zinvolle, inspirerende en vreugdevolle verhouding tot de schepping kunnen vinden.

In het leven en de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226) speelde de omgang met de schepping een steeds grotere rol. Dieren, bomen, bergen, de wind en de zon: hij noemde ze broeders en zusters. De spiritualiteit van Franciscus heeft christenen en niet-christenen eeuwenlang geïnspireerd en heeft ook mensen van nu veel te zeggen. Chris Elzinga, Franciscuskenner en milieukundige komt hierover vertellen.

Jan Vrolijk is eigenaar van de biologische veehouderij De Kalverhoeve in Oosthuizen. Wat bezielde hem om dit bedrijf op te zetten? En wat betekent biologische veeteelt voor de relatie tussen mens en dier? Hij zal in een interview hierover vertellen.

In de Islamitische traditie is ‘schepping’ niet alleen een woord dat hoort bij de natuur om ons heen maar dat tevens een innerlijk proces van de mens aanduidt. Ayse Türk, moslima en geestelijk verzorgster in het OLVG, vertelt vanuit haar geloofstraditie over haar visie op schepping en de manier waarop haar geloof een zinvolle houding ten opzichte van de natuur aanreikt.

Het Regiocentrum bij de Boomkerk in Amsterdam West is een plaats voor ontmoeting en bezinning waar iedereen welkom is. Aanmelden kan via info@rkamsterdamwest.nl of tel. 020-6824927.

Programma

14.30-15.00 uur: ontvangst met koffie/thee

15.00 uur: Welkom en opening door Rob Polet

15.10 uur: Chris Elzinga over Franciscus’ verhouding tot de schepping

15.45 uur: reacties zaal

16.00 uur: pauze – gelegenheid tot ontmoeting met een drankje

16.20 uur: interview met Jan Vrolijk, biologisch veehouder

16.45 uur: Ayse Türk over Islam en schepping

17.00 uur: reacties zaal

17.20 uur: slotwoord

17.30 uur: drankje en hapje tot ca. 18.30 uur

Plaats: Regiocentrum bij de Boomkerk. Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam
Tijd: 29 september, 15.00 – 17.30 uur
Van deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 3,-

 
© 2021 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen