Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLeesgroep in de Vincentiuskerk

Leesgroep Spiritualiteit van beneden Anselm Grün en Meinrad Dufner

Een bijzonder rijk boek dat nog meer verdieping krijgt door er samen over te spreken: een leesgroep van vier avonden voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit.

 “Als je God wil leren kennen, leer dan eerst jezelf kennen” zei Evagrius Ponticus al in de vierde eeuw. Ofwel: opklimmen tot God doe je door af te dalen in de eigen werkelijkheid tot op de diepten van het onbewuste. Dit is de spiritualiteit van beneden waarbij de mens juist in zijn zwakheden en mislukken toegang krijgt tot God. Dit is anders dan de spiritualiteit van boven die uitgaat van de idealen van de mens waarbij toegang tot God verkregen kan worden door ons streven een goed mens te zijn.

Op vier avonden in 2019 bespreken we het boek: “Spiritualiteit van beneden” van Anselm Grün en Meinrad Dufner (1996). Beide auteurs zijn Benedictijner monnik. Grün is een bekend schrijver van toegankelijke boeken over hoe te leven in dit seculiere tijdperk waarin niettemin veel verlangen is naar een grond onder het bestaan.

Grün en Dufner onderzoeken in dit boek beide vormen van spiritualiteit. Het gaat er om hoe we kunnen omgaan met de scherven van ons leven en daaruit iets nieuws kunnen vormen, ontvankelijk worden voor een persoonlijke relatie met God.

Vier vrijdagavonden van 19.30 tot 21 uur op:

8 februari 2019
15 maart 2019
5 april 2019
7 juni 2019

Wilt u deelnemen aan deze leesgroep dan leest u het afgesproken deel van het boek voorafgaand aan de bijeenkomst. Voor de eerste avond is dat tot en met bladzijde 23. Tijdens de avond wisselen we met elkaar van gedachten over wat de tekst met ons doet.
Organisatie en begeleiding van deze leesgroep is in handen van pater Henk Janssen wp, Nagy Badir, gestalt-psychotherapeut en Irma Höfte, theoloog.

Aanmelden:        Per mail via: Vincentiusjvlennepkade211@gmail.com  Graag voor 5 februari
Locatie:                Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Amsterdam.
Kosten:                Aanschaf van het boek en een vrijwillige bijdrage. 

Het boek is verkrijgbaar in de betere boekhandel of bijvoorbeeld bij boekhandel Kirchner, de boekhandel voor theologische en spirituele literatuur op de Leliegracht. Ook on-line is het verkrijgbaar.

Van harte aanbevolen.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen