Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefHoe gaat het met onze vieringen na 14 juni?

Op 14 juni a.s. zullen wij de zondagsvieringen ook weer voortzetten.
We weten dat van overheidswege een aanzienlijk aantal voorwaarden is opgelegd. Deze liggen op het terrein van veiligheid en gezondheid. Dit heeft natuurlijk te maken met het zoveel mogelijk voorkomen dat de corona-pandemie zich verder uitbreidt. Met de volgende voorwaarden dienen we rekening te hounden:

Tot 1 juli bedraagt het maximale aantal kerkgangers dat mag worden toegelaten 30. Daarna wordt dit hopelijk verhoogd naar 100. Voor de Vincentiuskerk gaan we in de maand juni uit van een maximum aantal van 15 personen.

  • Er zijn regels op het terrein van gezondheid en hygiëne:
  • iemand die zich ziek voelt en/of koorts heeft, wordt gevraagd om niet aan de viering deel te nemen. Bij de entree staat een vrijwilliger die dit voor de zekerheid nog een keer na vraagt aan de bezoekers
  • persoonlijke hygiëne, onder meer hoesten in de ellenboog, het ontsmetten van handen, geen toiletbezoek (toiletten vormen een belangrijke bron van verspreiding van virussen en bacteriën)
  • het voortdurend houden van een afstand van 1,5 meter; dit geldt ook voor de zitplaatsen en voor de looproutes
  • geen zang: diep inhaleren en weer uitademen vergroot de mogelijkheid tot virale en bacteriële infectie. Alleen voor een cantor mag een uitzondering worden gemaakt, hij of zij heeft een ruimte van zes meter rondom, waarbinnen zich geen andere personen mogen bevinden
  • de ruimte dient goed te worden geventileerd

Ook is een aantal liturgische aanwijzingen vastgesteld. Belangrijk is dat we ook in de kerk afstand houden van 1,5 meter ten opzichte van andere mensen.
Vanaf 14 juni (Sacramentsdag) kan de H. Communie worden uitgereikt aan degenen die dit willen. Voor het communiceren gelden enkele strikte aanwijzingen. Deze hebben ook weer te maken met veiligheid en hygiëne. Deze aanwijzingen worden u tijdens de vieringen in onze drie kerken meegedeeld.

Aan de kerken is gevraagd om uitvoering te geven aan genoemde aanwijzingen. Deze zijn afkomstig van zowel onze burgerlijke als van onze kerkelijke overheid. Veel vrijwilligers zijn ook nu weer bezig met het treffen van voorbereidingen om de vieringen van aanstaande zondag voor u mogelijk te maken.

Hoe kunnen wij ons aanmelden voor de vieringen in onze drie kerken?

Voor de Augustinuskerk kunt u zich aanmelden: op tel. nr. 020 6120892 of 06 20418546 (tot 30 personen)

Voor de Boomkerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 30 personen)

Voor de Vincentiuskerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmorgen van 11.00 tot 14.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 15 personen)

Wij hopen u op 14 juni weer welkom te mogen heten in onze kerken! Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

namens het parochiebestuur, de pastorale teams en de pastores van onze Emmaüsparochie,                                          

Igno Osterhaus, pastor.

 

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen