Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefIgno Osterhaus

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Igno Osterhaus. Ik ben 74 jaar. Ik heb verschillende hobby’s. Deze liggen onder meer op het terrein van de muziek (zowel luisterend als – op bescheiden schaal – ook actief er van genietend), het maken van reizen, onder meer naar Turkije en Suriname, (kerk)geschiedenis, lekker (buitenlands) eten en fotograferen. Ook lezen en mij oriënteren in de rijke geschiedenis van verschillende godsdiensten, culturen en levensbeschouwingen spreekt mij aan.

Sinds oktober 2001 ben ik door de bisschop benoemd als pastor in onze regio Amsterdam Oud-West. Het was mijn eerste benoeming. Op 9 juni 2001 ben ik priester gewijd. De regio was mij toen niet onbekend, omdat ik een aantal jaren daarvoor als parochiaan/vrijwilliger in de Boomkerk, en later ook wel voor de regio, heb gewerkt. Het vrijwilligerswerk deed ik in mijn vrije tijd. Ik had toen een baan bij de gemeente Amsterdam. Wat mij altijd aangetrokken heeft aan ‘Amsterdam’ is het gegeven dat mensen uit zeer verschillende culturen hier woonachtig zijn. Dit maakte ook mijn werk bij de gemeente Amsterdam voor mij heel boeiend en afwisselend.

De priesteropleiding heb ik gedaan op de Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven (Noord-Brabant). Ik begon daar in september 1995. ‘Bovendonk’ is een zeer goede eigentijdse priester- en diakenopleiding. Voor mij was het heel aantrekkelijk dat ik de eerste vier jaar van de studie kon combineren met mijn fulltime baan bij de gemeente. De combinatie werk/studie heeft mij altijd al gelegen. Als af en toe de nachten wat kort moesten zijn vanwege de studie, dan nam ik dit voor lief.

Na vier jaar studie aan Bovendonk te hebben afgerond, brak mijn tweejarige stageperiode aan. De studie ging gewoon door. Daarnaast kwam nu een praktijk- en leergedeelte. Tijdens mijn stagetijd heb ik gewoond in de pastorie van Schagen. Pastoor Jan van der Stok, tot voor kort de pastoor van deze plaats, was mijn stagebegeleider. De samenwerking met de pastoor, de vrijwilligers en met andere mensen tijdens mijn gehele stageperiode in Schagen heb ik als heel plezierig ervaren. Ik heb daar heel leuke mensen ontmoet en ik heb regelmatig nog contact met enkelen van hen.

Op 1 augustus 2001 werd ik benoemd tot stafmedewerker Jongerenpastoraat op het bisdom. Samen met enkele prachtige collega’s heb ik daar gedurende ruim acht jaar invulling mogen geven aan een stuk jongerenpastoraat voor het bisdom. Deze functie deed ik in deeltijd.

Het andere deel van mijn werk bestond uit het werk voor de regio Amsterdam Oud-West. Vanaf 1 april 2010 ben ik voor de volledige tijd benoemd in onze regio. In onze regio voel ik mij lekker thuis. Het gegeven dat ik mij een geboren en getogen Amsterdammer voel, heeft hier waarschijnlijk mee te maken. Er zijn hier veel nieuwe ontwikkelingen en interessante uitdagingen. Helaas worden recente ontwikkelingen niet door alle mensen als positief ervaren. Verschillende belangen kunnen soms tegengesteld liggen. Toch heb ik er alle hoop en vertrouwen in dat er voor de toekomst goede beslissingen zullen worden genomen.

Ik sta open voor nieuwe uitdagingen en ik wil mij graag – samen met mijn fantastische collega’s en met heel veel goed gemotiveerde vrijwilligers – zo goed mogelijk inzetten voor de regio Amsterdam Oud-West.

Als priester wil ik natuurlijk ook mijn steentje bijdragen aan de verkondiging van de Blijde Boodschap, hier in onze prachtige regio. Dagelijks vraag ik in mijn gebed aan de goede God dat Hij mij hierin mag steunen.

Igno Osterhaus, pastoor.

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen