Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

(Nederlands) Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

(Nederlands) e-NieuwsbriefMeditatieve vieringen

22 March 2011
19:30tot20:30
12 April 2011
19:30tot20:30

Op Aswoensdag, 9 maart jl. is de Veertigdagentijd begonnen. Gedurende deze 40 dagen bereiden wij ons voor op het Paasfeest. Een tijd van verdieping, bezinning en inkeer en gebed.
In deze 40 dagen willen we als geloofsgemeenschap ook ruimte maken voor die momenten van bezinning door middel van enkele meditatieve vieringen door de week in de Augustinuskerk.
Wij nodigen u van harte uit voor een Woord- en gebedsdienst op dinsdag, 22 maart om 19.30 uur met als thema: ‘Trouw blijven door alles heen …’
In deze viering staat de verloochening van Petrus centraal en de vraag hoe kunnen wij Jezus trouw blijven.  Hebben wij de moed vrijmoedig te getuigen van ons geloof en ons christen-zijn?

Ook nodigen wij u van harte uit voor een Woord- en Gebedsdienst op dinsdag, 12 april om 19.30 uur met als thema ‘Deel hebben aan het lijden van een ander’
In deze viering staat Maria, de moeder van Jezus centraal in de lijdensweg van haar zoon. Zij heeft geleden zoals vele moeders aan hun kinderen lijden.
Zij is onze troost en toevlucht in moeilijke tijden.

 
© 2019 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Log in